Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την εκδήλωση «ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 40»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την εκδήλωση «ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 40»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης  για την εκδήλωση «ΛΕΞΕΙΣ  ΚΑΙ  ΗΜΕΡΕΣ  ΤΟΥ  40»

adsdhkepa2352011.pdfa