Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παράσταση «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παράσταση «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παράσταση «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  ΣΤΑ  ΜΕΤΡΑ  ΣΑΣ»

adsdhkepa2362011.pdfa