Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το θέατρο δρόμου «ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το θέατρο δρόμου «ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το θέατρο δρόμου «ΤΡΙΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΝΤΑ»

adsdhkepa2392011.pdfa