Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «Θαλασσινοί έρωτες»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «Θαλασσινοί έρωτες»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση  «Θαλασσινοί  έρωτες»

adsdhkepa2402011.pdfa