Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την εκδήλωση «ΟΤΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΤΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την εκδήλωση «ΟΤΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΤΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την εκδήλωση «ΟΤΑΝ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΤΑΙ  Η  ΠΟΙΗΣΗ»

adsdhkepa2262011.pdfa