Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για συντήρηση-επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για συντήρηση-επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης  για συντήρηση-επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις

adsdhkepa2242011.pdfa