Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «. . . . ΟΠΟΥ ΘΕΟΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ . . . .»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «. . . . ΟΠΟΥ ΘΕΟΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ . . . .»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης  για την θεατρική παράσταση «. . . . ΟΠΟΥ  ΘΕΟΣ,  ΟΥΔΕΜΙΑ  ΑΝΑΓΚΗ . . . .»

adsdhkepa2272011.pdfa