Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για τις μουσικές παραστάσεις «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΟΜΟΥ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για τις μουσικές παραστάσεις «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΟΜΟΥ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης  για τις μουσικές παραστάσεις «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ  ΜΟΥΣΙΚΕΣ  ΔΡΟΜΟΥ»

adsdhkepa2312011.pdfa