Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την εκδήλωση «ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την εκδήλωση «ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης  για την εκδήλωση «ΚΑΛΑΝΤΑ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ»

adsdhkepa2332011.pdfa