Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών στα παιδιά που παίρνουν μέρος στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα «αθλητικό ΚΑΜΠ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στις 30/7/2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών στα παιδιά που παίρνουν μέρος στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα «αθλητικό ΚΑΜΠ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στις 30/7/2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών στα παιδιά που παίρνουν μέρος στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα «αθλητικό ΚΑΜΠ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στις 30/7/2011.

adsdhkepa642011.pdfa

Τελευταία Νέα

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών στα παιδιά που παίρνουν μέρος στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα «αθλητικό ΚΑΜΠ» του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στις 30/7/2011.