Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική παράσταση συγκροτήματος με χαλκέντερα-χάλκινα, στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική παράσταση συγκροτήματος με χαλκέντερα-χάλκινα, στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική παράσταση συγκροτήματος με χαλκέντερα-χάλκινα, στο πάρκο «Αντώνης  Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011»

adsdhkepa412011.pdfa