Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών

adsdhkepa442011.pdfa