195/2011 – Λήψη απόφασης για εξαίρεση από την υπ’ αριθμ. 33/2008 της συνδρομής του περιοδικού «Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας»

195/2011 – Λήψη απόφασης για εξαίρεση από την υπ’ αριθμ. 33/2008 της συνδρομής του περιοδικού «Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας»

Λήψη απόφασης για εξαίρεση από την υπ’ αριθμ. 33/2008 της συνδρομής του περιοδικού «Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας»

ADS1952011.pdfa