262/2019 – Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 10.7135.0010

262/2019 – Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 10.7135.0010