276/2019 – Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6495.0001

276/2019 – Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 00.6495.0001

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a