Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση δικηγόρου για κατάθεση αίτησης καθορισμού τιμής μονάδος

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση δικηγόρου για κατάθεση αίτησης καθορισμού τιμής μονάδος

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση δικηγόρου για κατάθεση αίτησης καθορισμού τιμής μονάδος.

ade0202010.pdfa