325/2018 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση στην ΚΕΔΕ για κατάθεση ακύρωσης στο ΣτΕ