165/2011 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη χρεοπίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του Δήμου στην MILLENIUM BANK για τις πληρωμές μισθοδοσίας του προσωπικού

165/2011 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη χρεοπίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του Δήμου στην MILLENIUM BANK για τις πληρωμές μισθοδοσίας του προσωπικού

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη χρεοπίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του Δήμου στην MILLENIUMBANK για τις πληρωμές μισθοδοσίας του προσωπικού

ADS1652011.pdfa

165/2011 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη χρεοπίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του Δήμου στην MILLENIUM BANK για τις πληρωμές μισθοδοσίας του προσωπικού