047/2016 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στα δικαστήρια

047/2016 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στα δικαστήρια