261/2015 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση σε δικαστήρια

261/2015 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση σε δικαστήρια