183/2011 – Λήψη απόφασης για επίδομα υπαλλήλων από τα έσοδα από παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010

183/2011 – Λήψη απόφασης για επίδομα υπαλλήλων από τα έσοδα από παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010

Λήψη απόφασης για επίδομα υπαλλήλων από τα έσοδα από παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010

ADS1832011.pdfa