240/2018 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία «ΗΡΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

240/2018 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία «ΗΡΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος