388/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία ΖΗΝΩΡ Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

388/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία ΖΗΝΩΡ Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος