120/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Κινηματογράφο ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ – ΟΝΑΡ για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

120/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Κινηματογράφο ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ – ΟΝΑΡ για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

120/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Κινηματογράφο ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ – ΟΝΑΡ για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος