178/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., για ηχορύπανση

178/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., για ηχορύπανση

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., για ηχορύπανση

ADS1782011.pdfa