385/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΙΑΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, για φθορά δημοτικού πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

385/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΙΑΤΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, για φθορά δημοτικού πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος