027/2017 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

027/2017 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

027/2017 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος