115/2017 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

115/2017 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος