150/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΧΡΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

150/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΧΡΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΧΡΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

ADS1502011.pdfa

150/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΧΡΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος