151/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για αυθαίρετη κοπή δένδρου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

151/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για αυθαίρετη κοπή δένδρου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για αυθαίρετη κοπή δένδρου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

ADS1512011.pdfa