235/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

235/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην κα ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

ADS2352011.pdfa