236/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

236/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

ADS2362011.pdfa

236/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος