237/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΛΙΑΚΟ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, για αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

237/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΛΙΑΚΟ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, για αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΛΙΑΚΟ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, για αυθαίρετο κλάδεμα δένδρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

ADS2372011.pdfa