158/2017 – Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στις ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ και ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, βάσει των Α3777,Α3778/2017 αποφάσεων του 9ου τμήματος του ΜονΔΠρΑθ , και επαναβεβαίωση των συνολικών οφειλών στο ν.π.ι.δ με την επωνυμία « Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης»

158/2017 – Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στις ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ και ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, βάσει των Α3777,Α3778/2017 αποφάσεων του 9ου τμήματος του ΜονΔΠρΑθ , και επαναβεβαίωση των συνολικών οφειλών στο ν.π.ι.δ με την επωνυμία « Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης»

158/2017 – Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στις ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ και ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε, βάσει των Α3777,Α3778/2017 αποφάσεων του 9ου τμήματος του ΜονΔΠρΑθ , και επαναβεβαίωση των συνολικών οφειλών στο ν.π.ι.δ με την επωνυμία « Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης»