149/2012 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € υπέρ της δικαιούχου «Μ. Ορφανίδου – Σ. Λελούδης Ο.Ε.» δια της εκπροσώπου Ορφανίδου Μαργαρίτας

149/2012 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € υπέρ της δικαιούχου «Μ. Ορφανίδου – Σ. Λελούδης Ο.Ε.» δια της εκπροσώπου Ορφανίδου Μαργαρίτας

Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 185,00 € υπέρ της δικαιούχου «Μ. Ορφανίδου – Σ. Λελούδης Ο.Ε.» δια της εκπροσώπου Ορφανίδου Μαργαρίτας

ADS1492012.pdfa