326/2012 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 75,00 € υπέρ της δικαιούχου Φερεντίδου Ελισάβετ