117/2011 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 1.500,00 € υπέρ του 11ου Γυμνασίου Ιλίου

117/2011 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 1.500,00 € υπέρ του 11ου Γυμνασίου Ιλίου

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ποσού 1.500,00 € υπέρ του 11ου Γυμνασίου Ιλίου

ads1172011.pdfa