156/2014 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση στον Σκακιστικό Κύκλο Ιλίου