382/2017 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση της Οργάνωσης για τα παιδιά UNICEF