403/2012 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου «ΑΘΛΕΣΗ ΙΛΙΟΥ» και συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ελληνορωμαϊκής Πάλης

403/2012 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου «ΑΘΛΕΣΗ ΙΛΙΟΥ» και συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ελληνορωμαϊκής Πάλης