284/2018 – Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ