217/2017 – Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης (ΑμεΑ)