287/2017 – Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

287/2017 – Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ