400/2017 – Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ