039/2018 – Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης (ΑμεΑ)

039/2018 – Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης (ΑμεΑ)