377/2017 – Λήψη απόφασης για θέση στάθμευσης (ΑμεΑ) στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου