098/2012 – Λήψη απόφασης για κατάργηση θέση περιπτέρου

098/2012 – Λήψη απόφασης για κατάργηση θέση περιπτέρου

Λήψη απόφασης για κατάργηση θέση περιπτέρου

ADS0982012.pdfa