088/2013 – Λήψη απόφασης για κατάργηση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην οδό Πατρόκλου