Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την στέγαση των τμημάτων χορού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την στέγαση των τμημάτων χορού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την στέγαση των τμημάτων χορού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa992011.pdfa