Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων.

Λήψη απόφασης για κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για την στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων.

adspk522011.pdfa